Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327180
Title Consumentgerichte ontwikkeling van functionele voedingsmiddelen
Author(s) Kleef, P.W. van; Trijp, J.C.M. van; Luning, P.A.; Jongen, W.M.F.
Source Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 4 (2003)2. - ISSN 1570-6907 - p. 35 - 44.
Department(s) Marketing and Consumer Behaviour
Product Design and Quality Management Group
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) productontwikkeling - chemische samenstelling - voedingswaarde - voedingsstoffenverbetering - voedseladditieven - voedselsupplementen - eigenschappen - gezondheidsbevordering - voedingsmiddelenwetgeving - consumentenvoorkeuren - functionele voedingsmiddelen - product development - chemical composition - nutritive value - nutrient improvement - food additives - food supplements - properties - health promotion - food legislation - consumer preferences - functional foods
Categories Consumer Studies (General) / Novel Foods
Abstract Innovatie in voedingsmiddelen kan voortkomen uit hetzij een beter begrip van de vraag van de consument (pull) of uit een verbetering aan de toeleveringskant (push) door wetenschap en technologie. In ieder geval hangt een marktsucces af van de mate waarin de nieuwe producten tegemoetkomen aan tot nu toe onvervulde wensen van de consument. Dit onderzoek levert een kader dat het mogelijk maakt om relevante input te verkrijgen van zowel consumenten als deskundigen in de eerste fasen van de ontwikkeling van funcionele voedingsmiddelen. Door middel van het systematisch genereren en zorgvuldig screenen van een omvangrijke verzameling concepten van functionele voedingsmiddelen, zowel binnen het bedrijf (deskundigen m.b.t. functionele voedingsmiddelen) als buiten het bedrijf (consumenten), wordt met dit kader voorkomen dat men mogelijkheden met veel potentieel over het hoofd ziet. Op zijn beurt verschaft dit een platform voor productontwikkelaars t.b.v. discussie en besluitvorming aangaande welke mogelijkheden een vervolg moeten krijgen. De illustratie van het kader laat de mate zien waarin de oordelen van deskundigen een accurate weergave vormen van de vraag van de consument
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.