Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327217
Title Beoordeling van recreatieve belevingssferen door inwoners van Apeldoorn; een onderzoek naar de wensen van inwoners van de gemeente Apeldoorn over het toekomstige gebruik en beleving van de Groene Mal
Author(s) Gerritsen, E.; Goossen, C.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra rapport 891) - 117
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) openluchtrecreatie - perceptie - recreatie in de stad - stadsomgeving - stedelijke bevolking - vragenlijsten - stadsparken - nederland - kennis - openbaar groen - omgevingspsychologie - natuur - gelderland - outdoor recreation - perception - urban recreation - urban environment - urban population - questionnaires - urban parks - netherlands - knowledge - public green areas - environmental psychology - nature - gelderland
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General) / Environmental Psychology
Abstract Een samenhangende groenstructuur is essentieel voor de waarde van het groen voor een prettige woon- en leefomgeving, recreatie, natuur en beleving. Het is daarom cruciaal dat een gemeente de verschillende gebruikers en hun wensen kent. In dit rapport worden de resultaten gegeven van een digitale enquête waarin inwoners van Apeldoorn recreatieve belevingssferen hebben beoordeeld. Op deze manier is onderzocht welke wensen er zijn over het toekomstige gebruik en beleving van de Groene Mal. De Groene Mal bestaat uit 26 groene projecten in de gemeente Apeldoorn die een oppervlakte beslaan van ongeveer 1000 hectare waarbinnen behalve behoud en versterking van het groen ook aandacht is voor nieuw te ontwikkelen groengebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.