Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327560
Title Plannen vanuit Ideeën; de waarde van vier gebiedsbenaderingen in ruimteljke planning
Author(s) Vonk Noordegraaf, A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 776) - 121
Department(s) Landscape Centre
Business Economics
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) ruimtelijke ordening - milieueffect - taxatie - planning - nederland - regionale planning - physical planning - regional planning - environmental impact - valuation - planning - netherlands
Categories Physical Planning (General)
Abstract Met dit onderzoek zijn vier benaderingen op de ruimtelijke inrichting van gebieden inzichtelijk gemaakt en hun toepassingsmogelijkheden verkend. Om de vier gebiedsbenaderingen inhoudelijk inzichtelijk te maken is één overkoepelend begrippenkader geïntroduceerd. De beschrijving van de vier verschillende gebiedsbenaderingen aan de hand van dit ene begrippenkader biedt de mogelijkheid de gebiedsbenaderingen met elkaar te vergelijken. Om de toepassingsmogelijkheden te verkennen zijn de vier gebiedsbenaderingen vervolgens kritisch beschouwd vanuit omgevings-planning. Deze vorm van planning gaat bij het zoeken naar oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken uit van een combinatie van drie kenmerken. Er is geanalyseerd of de vier gebiedsbenaderingen van waarde kunnen zijn in het komen tot een oplossing voor ruimtelijke vraagstukken, die gerekend kan worden tot omgevingsplanning. Daartoe is gekeken of deze combinatie van kenmerken ook eigen is aan de vier gebiedsbenaderingen. Aan de hand van deze analyse zijn uitspraken gedaan over de toepassingsmogelijkheden van de vier gebiedsbenaderingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.