Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327818
Title Tussen Grave en Ravenstein; archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief
Author(s) Bont, C.H.M. de; Maas, G.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 762) - 75
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) rivieren - fysische geografie - archeologie - landschap - waterbeleid - geografie - nederland - maas - rivers - physical geography - archaeology - landscape - water policy - geography - netherlands - river meuse
Categories Archaeology / Hydrology
Abstract Tussen Grave en Ravenstein worden in het kader van de Maaswerken rivierverruimende maatregelen in het winterbed van de Maas voorbereid. Door middel van archief- en literatuuronderzoek zijn voor een circa 2 km brede zone aan weerszijden van de Maas gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde en aandachtsgebieden voor archeologisch veldonderzoek gelokaliseerd. Het onderzoek schetst tevens een historisch landschappelijk kader waarin de vondsten en waarnemingen die tijdens de uitvoering van de maatregelen worden gedaan kunnen worden geplaatst. Beschreven zijn het natuurlijke landschap voor de bedijking en het oude cultuurlandschap en er wordt aandacht besteed aan rivier en waterwerken, vestingwerken en linies en de Tweede Wereldoorlog.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.