Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327940
Title Recreatie en biodiversiteit in balans; een ruimtelijke benadering
Author(s) Vos, C.C.; Opdam, P.F.M.; Pouwels, R.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 20 (2003)1. - ISSN 0169-6300 - p. 3 - 13.
Department(s) Landscape Centre
Plant Ecology and Nature Conservation
Land Use Planning
WIMEK
Wageningen Environmental Research
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2003
Keyword(s) openluchtrecreatie - natuurbescherming - fauna - populaties - vogels - monitoring - bedrijfsvoering - duinen - menselijke invloed - outdoor recreation - nature conservation - birds - fauna - populations - monitoring - management - dunes - human impact
Categories Nature Conservation / Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract In Nederland streeft men ernaar natuurgebieden zo veel mogelijk open te stellen voor recreatie. Recreatie kan echter een extra stressfactor betekenen voor kleine en versnipperde populaties. Dat kan de duurzame instandhouding van soorten in gevaar brengen. Het combineren van recreatie en natuur vraagt daarom om een goede balans. In dit artikel wordt een beleidsinstrument gepresenteerd waarmee de effecten van recreatie en de effectiviteit van recreatiezonering zijn verkend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.