Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327969
Title Oestrogene effecten in vissen in regionale wateren nabij rwzi's
Author(s) Rijs, G.; Gerritsen, A.; Lahr, J.; Bulder, A.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)5. - ISSN 0166-8439 - p. 15 - 18.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) vissen - abramis brama - oestrogenen - hormonen - aquatisch milieu - oppervlaktewater - waterverontreiniging - rioolafvalwater - nederland - aquatische ecosystemen - zuiveringsinstallaties - fishes - abramis brama - oestrogens - hormones - aquatic environment - surface water - water pollution - sewage effluent - netherlands - aquatic ecosystems - purification plants
Categories Water Pollution
Abstract Het Landelijk Onderzoek oEstrogene Stoffen (LOES) heeft laten zien dat hormoonontregelende stoffen bijna overal in lage concentraties in het Nederlandse watermilieu voorkomen. Vissen in regionale wateren blijken evenwel een groter risico te lopen op nadelige effecten, zoals vervrouwelijking, dan de vissen in de wat grotere wateren. De oorzaak hiervoor lijkt te liggen in het feit dat wanneer regionale wateren onder directe invloed van lozingen met hormoonontregelende stoffen staan in kleinere wateren relatief weinig verdunning optreedt. Eén van de emissiebronnen die uitgebreid onderzocht is, is het effluent van een rioolwaterzuivering
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.