Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328038
Title Analyse van de stikstofproblematiek in Nederland; een eerste verkenning
Author(s) Erisman, J.W.; Vries, W. de; Kros, H.; Oenema, O.; Eerden, L.J. van der; Zeijts, H. van
Source Petten : ECN - 69
Department(s) Soil Science Centre
Soil Biology
PE&RC
Publication type Scientific report
Publication year 2000
Keyword(s) nitraten - emissie - bodemverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - nederland - nitrates - emission - soil pollution - pollution control - netherlands
Categories Animal Husbandry and Environment / Soil Chemistry
Abstract De milieuproblematiek in Nederland wordt voor een groot deel bepaald door de stikstofbelasting, afkomstig van landbouw, verkeer en industrie. Hierbij gaat het om de omzetting van onschadelijk stikstof in een reactieve vorm, waarna het kan leiden tot schadelijke effecten. Maatregelen die gericht zijn op het terugdringen van de totale hoeveelheid emissie zien het feitelijke probleem over het hoofd. De overmaat aan reactief stikstof in Nederland maakt het noodzakelijk dit als uitgangspunt te nemen voor beleid. Visie vanuit ECN en Alterra
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.