Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328344
Title Atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen en mogelijke risico's voor waterleven
Author(s) Deneer, J.W.; Arts, G.H.P.; Berg, F. van den; Brink, P.J. van den; Brock, T.C.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 934) - 68
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) luchtverontreiniging - luchtverontreinigende stoffen - pesticiden - waterverontreiniging - zoetwaterecologie - waterorganismen - aquatische gemeenschappen - risicoschatting - nederland - emissie - air pollution - air pollutants - pesticides - emission - water pollution - freshwater ecology - aquatic organisms - aquatic communities - risk assessment - netherlands
Categories Environmental Pollution / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Scenarioberekeningen geven aan dat de atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen in 2001 zodanig hoog was dat ook op ver van de toepassing verwijderde locaties effecten op waterleven niet zijn uit te sluiten. Meer dan de helft van de depositie kwam in 2001 voor rekening van een vijftal stoffen. De toxische belasting werd in 2001 voor een groot deel bepaald door stoffen die op dat moment in Nederland geen toelating meer hadden als gewasbeschermings-middel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.