Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328372
Title De ruimte spreekt voor zich; waar liggen de natuurlijke kansen voor wonen, werken, landbouw, recreëren en natuur?
Author(s) Eijsackers, H.J.P.; Jonkers, J.
Source Utrecht : Lemma (Voorstudies en achtergronden / RMNO nr. V.03) - ISBN 9789059312968 - 84
Department(s) Directie
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) landgebruiksplanning - landbouw - natuurbescherming - openluchtrecreatie - land use planning - agriculture - nature conservation - outdoor recreation
Categories Physical Planning (General) / Rural Plans
Abstract Het doel van deze publicatie is de discussie over de ruimtelijke ordening van Nederand een natuurlijke basis te geven door kennis over de ondergrond die plek in de besluitvorming te geven die het verdient. In het kader van dit project zijn via een viertal kansenkaarten aangegeven hoe die kennis over de ondergrond van toepassing zou kunnen zijn voor gebruiksfuncties. Ter onderbouwing zijn er een twintigtal gesprekken met experts gevoerd en rapporten en artikelen doorgenomen. Deze publicatie bevat kansenkaarten voor: wonen en werken; natuur; landbouw; groene recreatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.