Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328392
Title Handleiding voor het gebruik van het regionaal nitraatmonitoringsconcept RENIM
Author(s) Roelsma, J.; Rougoor, C.W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 919) - 37
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) nitraten - uitspoelen - grondwaterverontreiniging - modellen - monitoring - nederland - bodemchemie - soil chemistry - nitrates - leaching - groundwater pollution - models - monitoring - netherlands
Categories Soil Chemistry / Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Het regionaal nitraatmonitoringsconcept (RENIM) is een methodiek waarbij op basis van een eenvoudig te bepalen indicator (gehalte N-mineraal in de bodem) de nitraatuitspoeling op regionale schaal wordt voorspeld. In dit rapport worden gebruiksaanwijzingen gegeven voor het toepassen van het regionaal nitraatmonitoringsconcept. De gegevens, welke nodig zijn voor de toepassing van het concept, zijn: bodemtype, grondwaterklasse, landgebruik, aanwezigheid van een veenlaagje, neerslagsom zomerperiode en N-mineraal. Op het laatste gegeven na zijn alle gegevens eenvoudig en landsdekkend beschikbaar. Voor de bepaling van het gehalte N-mineraal in de bodem dienen veldwaarnemingen verricht te worden. Met deze gegevens kan met behulp van het regionaal nitraatmonitoringsconcept een schatting worden gegeven van de regionale nitraatuitspoeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.