Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328529
Title Nieuwe beleidsarrangementen voor waterbeheer en ruimtelijke ordening?
Author(s) Wiering, M.; Immink, I.
Source In: Ruimte en water, planningsopgaven voor een rode delta / Hidding, M.C., van der Vlist, M.J., Den Haag : DSU Uitgevers (Reeks Planologie 5) - ISBN 9789012099325 - p. 183 - 196.
Department(s) Land Use Planning
MGS
Publication type Peer reviewed book chapter
Publication year 2003
Keyword(s) ruimtelijke ordening - waterbeheer - landgebruiksplanning - besluitvorming - sociale economie - physical planning - water management - land use planning - decision making - socioeconomics
Categories Water Management (General) / Physical Planning (General)
Abstract Het waterbeheer verandert van een relatief gesloten en onafhankelijk, sectoraal beleidsterrein naar een breed beleidsterrein dat afhankelijker wordt van de actoren. Dit betekent een verdergaande vermaatschappelijking van het waterbeheer en de mogelijkheid van nieuwe beleidscoalities met bijvoorbeeld milieu, natuur, landschap of recreatie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.