Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328628
Title Bodem, humus en vegetatie onder verschillende loofboomsoorten op de stuwwal bij Doorwerth
Author(s) Hommel, P.W.F.M.; Waal, R.W. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 920) - 66
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) bossen - vegetatie - humus - tilia - ligstro - bosgronden - plantensuccessie - nederland - relaties - veluwe - bodem-plant relaties - natuurgebieden - forests - vegetation - humus - tilia - litter - forest soils - plant succession - netherlands - relationships - veluwe - soil plant relationships - natural areas
Categories Forest Ecology / Soil Chemistry
Abstract Dit rapport gaat in op de relatie tussen loofboomsoort, humus en ondergroei op een zwak lemige stuwwalbodem bij Doorwerth (Gelderland). Er werden opstanden vergeleken van linde, esdoorn, haagbeuk, eik en beuk. Onder invloed van het `rijke¿, goed verterende bladstrooisel van linde, esdoorn en haagbeuk bleek een ontwikkeling in de richting van een `rijker¿ bostype op gang te zijn gekomen. Alleen onder linde was echter binnen 40 jaar een goed ontwikkelde, soortenrijke Carpinion-vegetatie met meerdere oud-bossoorten ontstaan. De vegetatieontwikkeling onder linde lijkt wel sterk afhankelijk te zijn van de hoeveelheid licht die tot de bosbodem weet door te dringen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.