Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328709
Title Mestdroging tijdens de eerste ronde opfok van leghennen
Author(s) Reuvekamp, B.F.J.
Source Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 3 (1992)4. - ISSN 0924-9087 - p. 7 - 10.
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1992
Keyword(s) diervoedering - dierlijke meststoffen - schoonmaakgereedschap - drogen - enzymen - voer - hennen - mest - drijfmest - stallen - vitaminen - jonge dieren - animal feeding - animal manures - cleaning equipment - drying - enzymes - feeds - hens - manures - slurries - stalls - vitamins - young animals
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Tijdens de eerste ronde opfok van leghennen in de nieuwe proefaccommodatie is gekeken naar de droging van de mest op de mestbanden met mestbandbeluchting. Ook is een relatie gelegd met de drie voeders en de twee merken waarvan in het artikel 'geëxpandeerd voer geeft goede resultaten' uit dit periodiek, de technische resultaten zijn besproken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.