Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328834
Title Invloed temperatuurschema, voergift en sexe op ascites bij vleeskuikens
Author(s) Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van
Source Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)3. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 11.
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1996
Keyword(s) lucht - luchttemperatuur - dierhouderij - vleeskuikens - koelen - ontwikkeling - voedingsrantsoenen - groei - verwarming - stofwisselingsstoornissen - productiviteit - rentabiliteit - regulatie - diergeneeskunde - air - air temperature - animal husbandry - broilers - cooling - development - feed rations - growth - heating - metabolic disorders - productivity - profitability - regulation - veterinary science
Categories Veterinary Science (General)
Abstract Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij besteedt bij haar onderzoek veel aandacht aan het verbeteren van de vitaliteit en het weerstandsvermogen van het dier via houderijmaatregelen. In het afgelopen voorjaar werd onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre de invloed van temperatuur en voerstrategie (voergift) op het optreden van ascites elkaar versterken, of uitwisselbaar zijn. In dit artikel wordt verslag gedaan van de eerste resultaten die hierbij zijn verkregen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.