Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328836
Title Resultaten van het onderzoek naar aanpassingen bij het Veranda-systeem
Author(s) Haar, J.W. van der
Source Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)3. - ISSN 0924-9087 - p. 16 - 20.
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1996
Keyword(s) batterijhuisvesting - broedsheid - vloeren - roostervloeren - uitbroeden - prestatieniveau - kwaliteit - stallen - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - battery husbandry - broodiness - floors - grid floors - hatching - performance - quality - stalls - broiler breeders - hatching eggs
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft onderzocht welke resultaten bij vleeskuikenouderdieren zijn te behalen met groepskooien (Veranda) met mestbandbeluchting. Bij het Veranda-systeem zijn een aantal aanpassingen aangebracht om onder andere het verlies aan broedeieren te verminderen. In een tweede proef is het effect van deze aanpassingen onderzocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.