Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328846
Title Aanpassingen aan de stalinrichting voor de vierde ronde van project 1030
Author(s) Niekerk, Th.G.C.M. van
Source Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)1. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 7.
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1997
Keyword(s) huisvesting, dieren - dierenwelzijn - batterijhuisvesting - hennen - pluimveehokken - stallen - animal housing - animal welfare - battery husbandry - hens - poultry housing - stalls
Categories Farm Buildings and Installations
Abstract Voor het onderzoek naar alternatieve huisvesting voor leghennen, ook wel project 1030 genoemd, waren drie proeven gepland. Deze zijn uitgevoerd en het eindverslag hiervan is verschenen (PP-uitgave 57). Het onderzoek is hiermee echter niet afgesloten, daarvoor zijn nog teveel vragen overgebleven. Er heeft een grondige verbouwing van de systemen plaatsgevonden en de vierde proefronde is van start gegaan. Dit artikel gaat in op de aanpassingen die zijn verricht aan respectievelijk de aangepaste batterijen en de welzijnskooien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.