Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328888
Title Klimaat op dierniveau belangrijk voor groei vleeskuikens
Author(s) Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van
Source Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)3. - ISSN 0924-9087 - p. 9 - 11.
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1998
Keyword(s) milieubeheersing - gebouwen - verwarming - ventilatie - verlichting - vochtigheid - vleeskuikens - groei - ontwikkeling - stallen - roostervloeren - vloeren - ligstro - pluimveehokken - environmental control - buildings - heating - ventilation - lighting - humidity - broilers - growth - development - stalls - grid floors - floors - litter - poultry housing
Categories Animal Housing, Management and Care
Abstract De constante luchtstroom tussen de dieren op een verhoogde vloer vermindert de warmteproductie in het strooisel en zorgt voor een betere afvoer van de overtollige lichaamswamte. Hierdoor wordt de voeropname aan het eind van de groeiperiode niet afgeremd en groeien de kuikens op een verhoogde strooiselvloer beter door dan kuikens op een traditionele vloer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.