Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328944
Title Selectie op botsterkte bij leghennen kan eikwaliteit beinvloeden
Author(s) Kiezebrink, M.C.; Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J.
Source Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)4. - ISSN 0924-9087 - p. 11 - 15.
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1998
Keyword(s) hennen - selectie - karakteristieken - pluimveehokken - kooien - dierenwelzijn - diergedrag - dierlijke productie - groepshuisvesting - hens - selection - characteristics - poultry housing - cages - animal welfare - animal behaviour - animal production - group housing
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) Het Spelderholt heeft een proef uitgevoerd met twee lijnen leghennen die geselecteerd waren op sterkere en zwakkere botten en die individueel in kooien of gezamenlijk in een voliOre gehuisvest waren. In dit artikel wordt ingegaan op de productieresultaten en enkele gedragswaarnemingen van de hennen in kooien. Alleen de schaalkwaliteit leek door de selectie licht beonvloed.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.