Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329473
Title Berekening van water- en energieverbruik bij de melkwinning
Author(s) Aalenhuis, J.; Boerekamp, J.A.M.; Koning, C.J.A.M. de
Source Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 6 (1993)3. - ISSN 0921-8874 - p. 8 - 10.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1993
Keyword(s) schoonmaken - computersimulatie - desinfectie - efficiëntie - energie - energiegebruik - brandstofverbruik - schadepreventie - melkmachines - simulatie - simulatiemodellen - watergebruik - cleaning - computer simulation - disinfection - efficiency - energy - energy consumption - fuel consumption - loss prevention - milking machines - simulation - simulation models - water use
Categories Dairy Science
Abstract De te reinigen melkleidinginstallaties op de melkveebedrijven verschillen in aantal melkstellen, diameter van de melk- en spoelleiding en het aanwezig zijn van melkproduktiemeters of melkmeetglazen. Hierdoor heeft ieder bedrijf zijn eigen water- en energiebehoefte.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.