Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329730
Title Precisiebemester wordt getest op Waiboerhoeve
Author(s) Vellinga, T.; Putten, T. van der
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)2. - ISSN 1386-8470 - p. 19 - 19.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1997
Abstract In het streven naar kostprijsverlaging en beperken van de mineralenoverschotten hoort ook het zuiniger omgaan met meststoffen. Dit betekent niet alleen minder bemesten, maar vooral beter bemesten. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is een bemestingsadvies. Een minstens zo belangrijke schakel in de keten is het toedienen van de meststoffen zelf. Alleen wanneer dit nauwkeurig en gelijkmatig verdeeld over een perceel gebeurt, zal ook bij lagere giften geen onnodige opbrengstderving optreden door een onregelmatige verdeling van de mestkorrels over het veld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.