Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329798
Title Fosfornorm voor melkvee moeilijk te halen
Author(s) Boxem, Tj.
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 26 - 27.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1997
Keyword(s) voer - mineralen - melkvee - melkveehouderij - mengvoer - dierlijke meststoffen - drijfmest - fosfor - voedingsrantsoenen - feeds - minerals - dairy cattle - dairy farming - compound feeds - animal manures - slurries - phosphorus - feed rations
Categories Animal Nutrition and Feeding (General)
Abstract Binnenkort krijgt de melkveehouderij te maken met heffingen op stikstof en fosfaat wanneer een bepaald overschot per ha wordt overschreden. Het is dus zaak om tijdig maatregelen te treffen. Het merendeel van de fosfor wordt in het algemeen aangevoerd met het mengvoer. Vandaar dat de fosforvoeding meer dan normale belangstelling verdient. In de eerste plaats is het van belang de behoefte aan fosfor voor melkkoeien te kennen en ten tweede is het zaak de voeding ervan zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.