Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329822
Title Stallen bevallen prima
Author(s) Teenstra, E.
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)1. - ISSN 1386-8470 - p. 14 - 15.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1998
Keyword(s) efficiëntie - productiviteit - kosten - rationalisering - melkvee - melkveehouderij - melkstandinrichtingen - stallen - prijzen - prijsvorming - efficiency - productivity - costs - rationalization - dairy cattle - dairy farming - milking parlours - stalls - prices - price formation
Categories Farm Management
Abstract Sinds begin oktober 1997 maakt het vee gebruik van de nieuwe stallen van het lagekostenbedrijf. Tijdens de massaal bezochte open dagen bleek dat lang niet iedereen overtuigd is van de praktische bruikbaarheid van de stallen. Inmiddels zijn we vier maanden verder en lijkt het allemaal best mee te vallen. Los van wat kinderziekten en kleine aanloopproblemen gaat het prima. Grootste probleem tot nu toe was het vorstvrij houden van de melkstal en het stapelbaar maken van de stalmest.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.