Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329827
Title Beregenen op Maat voor minder water en kosten
Author(s) Antuma, S.; Nijssen, K.
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)1. - ISSN 1386-8470 - p. 26 - 27.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1998
Keyword(s) beregening met sproeiers - melkvee - melkveehouderij - graslanden - watergebruik - schadepreventie - prijzen - prijsvorming - kosten - sprinkler irrigation - dairy cattle - dairy farming - grasslands - water use - loss prevention - prices - price formation - costs
Categories Land Development (General)
Abstract Het project Beregening op Maat is gericht op waterbesparing bij beregening in de landbouw. Uitgangspunt is dat de gewasopbrengsten optimaal blijven. Dit uitgangspunt lijkt in eerste instantie strijdig te zijn met het doel. Afgelopen twee jaren is in de praktijk echter gebleken dat het wel degelijk mogelijk is water te besparen bij een optimale bedrijfsvoering. Bij Beregening op Maat kan een bedrijf bij een waterbesparing van 15 % ook nog eens 1.000 gulden aan kosten besparen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.