Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329834
Title Voer(en) voor topproductie
Author(s) Meijer, R.
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)2. - ISSN 1386-8470 - p. 9 - 13.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1998
Keyword(s) diervoedering - melkproductie - melkvee - melkveehouderij - voer - droge stof - kuilvoer - ruwvoer (roughage) - concentraten - voedingswaarde - voedergrassen - animal feeding - milk production - dairy cattle - dairy farming - feeds - dry matter - silage - roughage - concentrates - nutritive value - fodder grasses
Categories Animal Nutrition and Feeding (General)
Abstract Het productieniveau van de Nederlandse veestapel is de laatste jaren sterk toegenomen en zal naar verwachting de komende jaren nog verder stijgen. De sterke toename van het productieniveau is deels toe te schrijven aan een verbeterde genetische aanlegvan de veestapel maar ook de factor voeding heeft daarbij een zeer belangrijke rol gespeeld. Met het toenemen van het productieniveau worden de eisen die aan de voeding worden gesteld steeds hoger.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.