Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329835
Title Voorkomen extra fosfaatoverschot bij beheersovereenkomsten
Author(s) Haan, M. de; Vellinga, T.
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)2. - ISSN 1386-8470 - p. 14 - 16.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1998
Keyword(s) mineralen - boekhouding - melkvee - melkveehouderij - natuurbescherming - recht - wetgeving - voer - fosformeststoffen - fosfor - kostenanalyse - Nederland - minerals - accounting - dairy cattle - dairy farming - nature conservation - law - legislation - feeds - phosphorus fertilizers - phosphorus - cost analysis - Netherlands
Categories Farm Management
Abstract Veehouders in een relatienotagebied kunnen een beheersovereenkomst sluiten. Hiermee kunnen in de bedrijfsvoering maatregelen genomen worden die een positief effect hebben op natuur- en landschapswaarden. Dat leidt in de meeste gevallen tot een verhoging van het fosfaatoverschot. Maar stikstof- en fosfaatoverschotten zijn door MINAS aan maxima gebonden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.