Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329840
Title PR test melkmeters voor ICAR
Author(s) Soede, H.J.
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)2. - ISSN 1386-8470 - p. 29 - 30.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1998
Keyword(s) melkmachines - componenten - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - milking machines - components - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing
Categories Dairy Science
Abstract Het PR heeft in de loop der jaren de werking van een aantal elektronische melkmeters onderzocht. Het PR verzorgt de laboratoriumtest waarin de werking onder verschillende omstandigheden wordt bekeken. Het NRS voert de praktijktest uit waarbij de werking onder praktijkomstandigheden wordt beoordeeld. Als de meter de testen goed heeft doorstaan, wordt een voorlopige goedkeuring door het Internationaal Comité Animal Recording (ICAR) verleend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.