Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329855
Title Fosfaatverliesnormen: nieuw graslandonderzoek van start
Author(s) Schils, R.; Middelkoop, J.C.
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)3. - ISSN 1386-8470 - p. 35 - 37.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1998
Keyword(s) bodem - fosfor - graslanden - uitspoelen - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - soil - phosphorus - grasslands - leaching - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives
Categories Soil Science (General)
Abstract In 1997 is door het PR, in samenwerking met het Nutriënten Management Instituut (NMI), het Staring Centrum (SC-DLO) en het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO), onderzoek gestart naar de gevolgen van verschillende fosfaatverliesnormen op graslandproductie en fosfaatverliezen. Dit artikel beschrijft de opzet van het onderzoek en behandelt enkele resultaten na een jaar onderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.