Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329900
Title 1 Jaar lagekostenbedrijf (2)
Author(s) Teenstra, E.
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 8 - 11.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1999
Keyword(s) melkveehouderij - melkvee - melkproductie - economische evaluatie - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cattle - milk production - economic evaluation - cost benefit analysis - profitability - farm management
Categories Farm Management
Abstract Wat is gemeten, wat zijn de ervaringen en waar moeten we de komende tijd extra aandacht aan besteden? Zoals op zo veel bedrijven drukt de overvloedige regenval van 1998 zijn stempel op de resultaten. Ondanks dit produceerden de koeien boven verwachting. Een kostprijs beneden 75 cent lijkt goed haalbaar
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.