Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329909
Title Intensief weiden op droogtegevoelige zandgrond goed mogelijk
Author(s) Bleumer, E.; Duinkerken, G. van
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 32 - 35.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 1999
Keyword(s) melkveehouderij - melkvee - bedrijfsgrootte in de landbouw - graslanden - voer - begrazing - zandgronden - melkproductie - intensieve landbouw - dairy farming - dairy cattle - farm size - grasslands - feeds - grazing - sandy soils - milk production - intensive farming
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Voor bedrijven met een kleine huiskavel is beperkt weiden een alternatief voor standweiden. Zo blijkt uit onderzoek op proefbedrijf Cranendonck. Met beperkt weiden en bijvoeren op stal is de (ruw)voeropname goed te sturen en blijft de melkproductie stabiel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.