Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329960
Title Aanpassing beheer zeedijken met schapen in Zeeland
Author(s) Verkaik, J.
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)5. - ISSN 1386-8470 - p. 6 - 7.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1999
Keyword(s) schapen - begrazing - dijken - bescherming - erosie - landschapsbescherming - natuurbescherming - zeeland - sheep - grazing - dykes - protection - erosion - landscape conservation - nature conservation - zeeland
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract De zeewerende functie van de dijken in Zeeland komt door het huidige, intensieve gebruik van grazende schapen in het gedrang. Aanpassingen in het beheer zijn nodig om de erosiebestendigheid te verbeteren. De vraag is echter welke beheersvormen ook voor de schapenhouders zoden aan de dijk zetten. Minder bemesten en weiden lijken de beste opties.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.