Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 329972
Title Lagekostenbedrijf klaar voor 21e eeuw
Author(s) Teenstra, E.
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)6. - ISSN 1386-8470 - p. 1 - 2.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1999
Keyword(s) melkveehouderij - melkvee - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - melkproductie - concentraten - productiekosten - rentabiliteit - kosten - dairy farming - dairy cattle - farm management - farm results - milk production - concentrates - production costs - profitability - costs
Categories Farm Management
Abstract Het lagekostenbedrijf draait nu ruim twee jaar. Sterke punten zijn vooral de goede melkproductie en de hoge ruwvoeropname, mede door het groeiende aandeel klaver in het grasland. Extra aandacht blijft nodig voor de mineralenvoorzieningvan het vee en de 's zomers soms te gladde vloer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.