Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 330015
Title Weinig effect pulsatie-instelling op speenzwelling
Author(s) Klungel, G.; Minderman, J.
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)3. - ISSN 1386-8470 - p. 26 - 27.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2000
Keyword(s) melkmachines - pulsators - melkveehouderij - melkvee - melken - tepels - pompen - vacuüm - milking machines - pulsators - dairy farming - dairy cattle - milking - teats - pumps - vacuum
Categories Dairy Science
Abstract Bij het melken van een koe gaat het erom de aanwezige melk vlot af te voeren, waarbij de speen niet te zwaar belast mag worden. Om aan beide doelen tegemoet te komen zijn eisen gesteld aan de lengte van de zuig- en rustfase in een pulsatiecyclus. Een pulsatie-instelling waarbij snel wordt gemolken, hoeft niet te leiden tot extra speenzwelling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.