Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 330056
Title Goede zode zeedijken vraagt zorgvuldig beheer
Author(s) Verkaik, J.
Source Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 50 - 51.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2000
Keyword(s) dijken - bescherming - onderhoud - schapen - begrazing - schapenhouderij - grasmatverbetering - waterschappen - dykes - protection - maintenance - sheep - grazing - sheep farming - sward renovation - polder boards
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Het huidige beheer van zeedijken met schapen staat ter discussie. Gesproken wordt over extensivering ten behoeve van een goede dijkkwaliteit. Maar hoe liggen de dijken er nu eigelijk bij en hoe ziet het huidige beheer er uit?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.