Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 330074
Title Verbeter uw resultaten met nieuw computerprogramma SaldoRegistratie Schapen
Author(s) Nijssen, K.; Buijs, J.; Heeres, J.
Source Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)1. - ISSN 1569-805X - p. 13 - 14.
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2001
Keyword(s) schapen - schapenhouderij - agrarische bedrijfsvoering - rentabiliteit - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - registreren - computer software - automatisering - sheep - sheep farming - farm management - profitability - farm accounting - farm accounts - recording - computer software - automation
Categories Farm Management
Abstract Het programma is specifiek voor de schapenhouderij ontwikkeld en biedt schapenhouders de mogelijkheid een goed inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. Het is hiermee een nuttig hulpmiddel bij het verbeteren van de bedrijfsresultaten en daarmee het inkomen uit de schapenhouderij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.