Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 330222
Title Investeringsbeslissingen: Hoe maak ik een economische beoordeling
Author(s) Backus, G.B.C.
Source Praktijkonderzoek varkenshouderij 1 (1987)5. - ISSN 1382-0346 - p. 15 - 17.
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1987
Keyword(s) investering - varkens - bedrijfskapitaal - investeringsbeslissingen - investment - pigs - working capital - investment decisions
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Zowel met het driemaal daags brij verstrekken op een hoog voerniveau met behulp van de brijvoerinstallatie als met het onbeperkt voeren via de droogvoerbak kunnen goede technische resultaten worden behaald. Een brijvoerinstallatie vergt wel hogere investeringskosten. Bij de uiteindelijke beslissing om wel of niet een brijvoerinstallatie aan te schaffen zal ook de bedrijfsgrootte een belangrijke rol spelen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.