Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 330421
Title Geen effect aujeszky-enting op de technische resultaten
Author(s) Bakker, J.
Source Praktijkonderzoek varkenshouderij 5 (1991)4. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 7.
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1991
Keyword(s) ziekte van Aujeszky - agrarische bedrijfsvoering - immunisatie - immunotherapie - arbeid (werk) - ziekte van Marek - varkens - vaccinatie - vaccins - diergeneeskunde - werkplanning - Aujeszky's disease - farm management - immunization - immunotherapy - labour - Marek's disease - pigs - vaccination - vaccines - veterinary science - work planning
Categories Veterinary Science (General)
Abstract Op dit moment worden alleen gl-negatieve vaccins gebruikt. Dit om onderscheid te kunnen maken tussen de antistoffen gemaakt door het vaccin en het veldvirus, dat de ziekte van Aujeszky veroorzaakt. Het onderzoek is toen uitgevoerd op het Varkensproefbedrijf te Sterksel om de gevolgen van de vaccinatie op de technische resultaten na te gaan op een bedrijf, waarop geen verschijnselen van de ziekte van Aujeszky voorkomen. Er bleek geen effect van de vaccinatie op de technische resultaten te kunnen worden aangetoond.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.