Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 330445
Title Een bedrijfscomputer: eisen aan het programma en aan de werkplek
Author(s) Roelofs, P.
Source Praktijkonderzoek varkenshouderij 6 (1992)1. - ISSN 1382-0346 - p. 7 - 9.
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1992
Abstract De aanschaf van een bedrijfscomputer kan op een aantal varkensbedrijven een zinvolle investering zijn. Vaak is dat een Personal Computer (PC), waarop een managementpakket wordt geonstalleerd. Het is belangrijk dat U vooraf vaststelt wat U met het pakket wilt gaan doen en dat U rekening houdt met de gebruiksvriendelijkheid ervan
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.