Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 330588
Title Praktische oplossingen om de 30% kortingsregeling te realiseren
Author(s) Brakel, C. van
Source Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)6. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 10.
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1994
Keyword(s) dierlijke meststoffen - drijfmest - varkens - mest - vloeibare meststoffen - rundveedrijfmest - bezettingsdichtheid - voer - eiwitten - mineralen - boekhouding - overheidsbeleid - milieubeleid - milieuwetgeving - luchtverontreiniging - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - nederland - mestoverschotten - mestverwerking - animal manures - slurries - pigs - manures - liquid manures - cattle slurry - stocking density - feeds - proteins - minerals - accounting - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - soil pollution - water pollution - netherlands - manure surpluses - manure treatment
Categories Animal Husbandry (General)
Abstract Met ingang van 1 januari 1995 wordt de 30% kortingsregeling op de niet-grondgebonden mestproductierechten toegepast. Met behulp van de kwartaaloverzichten die de mengvoederfabrikanten sturen en het gemiddeld aantal aanwezige dieren op het bedrijf, kansnel en eenvoudig berekend worden of een varkenshouder maatregelen zal moeten treffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.