Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 330601
Title Recirculatie van stallucht; de mogelijkheden
Author(s) Mouwen, I.; Plagge, G.
Source Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)1. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 19.
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) luchtverontreiniging - ammoniak - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - gebouwen - klimaat - efficiëntie - emissie - energie - energiegebruik - milieubeheersing - brandstofverbruik - varkensstallen - regulatie - zeugen - vervluchtiging - air pollution - ammonia - animal housing - animal welfare - buildings - climate - efficiency - emission - energy - energy consumption - environmental control - fuel consumption - pig housing - regulation - sows - volatilization
Categories Environmental Engineering
Abstract Op het Varkensproefbedrijf in Raalte is onderzocht of het klimaat in een dekstal beter beheerst kan worden door middel van recirculatie en koeling van de stallucht in combinatie met extra isolatie. Gebleken is dat er een constante temperatuur gerealiseerd kan worden evenals een zeer lage ammoniakuitstoot, namelijk 5% van de huidige norm.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.