Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 330873
Title De invloed van geboorte-inductie en het tijdstip van vlekziekte-parvo-vaccinatie tijdens de zoogperiode op het interval spenen-bronst van zeugen
Author(s) Binnendijk, G.; Vesseur, P.; Vonk, M.
Source Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)1. - ISSN 1382-0346 - p. 22 - 24.
Department(s) Research Institute for Pig Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1999
Keyword(s) zeugen - geboorte - zogen - oestrus - lactatieduur - drachtigheidsperiode - vaccinatie - parvoviridae - erysipelothrix - infectieziekten - sows - birth - suckling - oestrus - lactation duration - gestation period - vaccination - parvoviridae - erysipelothrix - infectious diseases
Categories Veterinary Science (General)
Abstract Het effect van het al dan niet toepassen van geboorte-inductie in combinatie met het tijdstip van het toedienen van een vlekziekte-parvo-vaccinatie is onderzocht. Geboorte-inductie heeft effect op de drachtduur, het geboortegewicht van de biggen en het percentage biggen met spreidzit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.