Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331009
Title Ondernemen in de praktijk
Author(s) Vermeulen, P.C.M.; Lans, C.J.M. van der; Dooren, H.J.C. van; Enting, J.; Mul, M.F.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkboek / Praktijkonderzoek Veehouderij 14) - 83
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2002
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - varkenshouderij - farm management - entrepreneurship - pig farming
Categories Animal Husbandry (General) / Farm Management
Abstract De bedrijfsontwikkeling van 27 betrokken tuinbouw- en veehouderijbedrijven is met name geconcentreerd op het voortbrengen van te leveren producten en de beheersing van het productieproces. De ondernemers op deze bedrijven besteedden gemiddeld 53 uur per week aan taken die in relatie staan tot hun bedrijfsontwikkeling. Het betreft dan zowel uitvoerende als operationele, tactische en strategische managementtaken. Een ander stadium in de bedrijfsontwikkeling lijkt gepaard te gaan met een andere tijdbesteding. Dit komt naar voren uit een onderzoek uitgevoerd in 2001 door Praktijkonderzoek Veehouderij en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving. Resultaten van het onderzoek geven meer inzicht in de inhoud en de knelpunten van modern agro-ondernemerschap.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.