Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331030
Title Ervaringen met het drogen van leghennenmest in een droogtunnel
Author(s) Sande-Schellekens, A.L.P. van de; Backus, G.B.C.
Source Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 8) - 31
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1993
Keyword(s) hennen - pluimveemest - drogen - emissie - reductie - ammoniak - hens - poultry manure - drying - emission - reduction - ammonia
Categories Animal Husbandry and Environment / Manure treatment
Abstract Beperking van de ammoniakemissie staat bij het beperken van de milieubelasting in het middelpunt van de belangstelling. Een van de technieken die toepasbaar is in de leghennensector is een droogtunnel. Na twee ronden ervaring met de droogtunnel kan gesteld worden dat de droogtunnel bedrijfsinpasbaar is op een leghennenbedrijf. Maar verbetering van het elektriciteit- of gasverbruik voor het drogen van de mest is nodig om het systeem ook bedrijfseconomisch aantrekkelijk te maken. Het perspectief voor een individueel bedrijf is mede afhankelijk van de milieueisen die gesteld worden, de alternatieven die men heeft om aan de eisen te voldoen en de individuele bedrijfsomstandigheden, zoals bedrijfsgrootte.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.