Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331040
Title Alternatieve huisvesting leghennen
Author(s) Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J.
Source Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 19) - 32
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1994
Keyword(s) pluimveehouderij - pluimveehokken - hennen - batterijhuisvesting - scharrelhouderij - dierenwelzijn - agrarische bedrijfsvoering - groepshuisvesting - alternatieve methoden - poultry farming - poultry housing - hens - battery husbandry - free range husbandry - animal welfare - farm management - group housing - alternative methods
Categories Animal Housing, Management and Care / Poultry
Abstract In 1993 is het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij gestart met een nieuw onderzoek: 'Alternatieve huisvesting voor leghennen', ofwel kortweg 'project 1030'. Dit project wordt nagenoeg volledig door het bedrijfsleven betaald. Uitgangspunt bij dit onderzoek is niet alleen het verbeteren van het welzijn van leghennen, maar ook het zoveel mogelijk behouden van het economisch en arbeidstechnisch voordeel van de batterij. Er wordt dus gezocht naar een compromis tussen de wensen van de leghen en die van de pluimveehouder. In het onderzoek zijn de volgende zaken onderzocht: het scharrelsysteem, verschillende aanpassingen aan het bestaande batterijsysteem en de zogenaamde welzijnskooi (een groepskooi). In het kader van dit onderzoek zijn drie proefronden gepland: 2 korte ronden (20-40 weken leeftijd van de hennen) en 1 lange ronde (20-76 weken leeftijd). Dit verslag geeft de resultaten van de eerste, korte ronde weer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.