Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331048
Title Onderzoek naar de toepasbaarheid van de Spirotech halverwarmer in de vleeskuikensector en het effect op de ammoniakemissie
Author(s) Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van
Source Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 27) - 38
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1995
Keyword(s) pluimveehokken - ruimteverwarming - kachels - verwarmingsapparatuur - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - haalbaarheidsstudies - poultry housing - space heating - stoves - heaters - air pollution - ammonia - emission - volatilization - feasibility studies
Categories Animal Housing, Management and Care / Farm Buildings and Installations
Abstract Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij heeft gedurende één ronde de toepasbaarheid van de Spirotech halverwarmer als verwarmingsbron in vleeskuikenstallen onderzocht. Ondanks het feit dat de halverwarmer niet optimaal gewerkt heeft kan wel een indicatie gegeven worden voor wat betreft de technische resultaten, de strooiselkwaliteit, de 'totaal stof' concentratie in de stallucht en het energieverbruik.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.