Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331058
Title Expanderen van voer bij (opfok)leghennen op batterijen
Author(s) Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J.
Source Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 38) - 29
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1995
Keyword(s) pluimveehouderij - hennen - jonge kippen - mest - mineralen - hennenvoeding - expansie - voeropname - voederconversie - batterijhuisvesting - ammoniakemissie - kweken - poultry farming - hens - pullets - manures - minerals - hen feeding - expansion - feed intake - feed conversion - battery husbandry - ammonia emission - rearing
Categories Animal Husbandry and Environment / Poultry
Abstract In het kader van de milieu-problematiek en de daaruit voortvloeiende mestwetgeving is het van belang de uitscheiding van mineralen via de mest te beperken. In twee opfok- en twee legproeven zijn twee maatregelen onderzocht: 1. verlaging van het totaal-P gehalte in het voer onder toevoeging van fytase; 2. betere ontsluiting van het voer d.m.v. expanderen en daardoor een scherpere voerconversie en minder mest. In dit verslag komen de resultaten aan de orde met betrekking tot het expanderen van voer. InPP-uitgave no. 37 komen de resultaten met betrekking tot het verlagen van het fosforgehalte in het voer onder toevoeging van fytase aan de orde.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.