Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331074
Title Effecten van kooivergroting op productieresultaten en gedrag van voedsters in de commerciele konijnenhouderij
Author(s) Rommers, J.M.; Meijerhof, R.; Someren, G. van
Source Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 54) - 41
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1996
Keyword(s) kooien - huisvesting, dieren - konijnenhokken - prestatieniveau - konijnen - vrouwelijke dieren - kooigrootte - diergedrag - intensieve dierhouderij - stallen - rabbits - cages - animal housing - rabbit housing - performance - female animals - cage size - animal behaviour - intensive husbandry - stalls
Categories Animal Housing, Management and Care / Farm Buildings and Installations
Abstract De standaard kooigrootte werd vergeleken met een tweemaal zo grote kooi (100x 60 cm). Geobserveerd is of voedsters een voorkeur hebben voor een plaats in de kooi, die verder van de nestkast verwijderd is dan mogelijk is in de standaard kooi. Het bleekdat dit niet het geval was en dat de kooivergroting weinig invloed op de productie had. Voor de kooihoogte werd de standaard vergeleken met een 20 cm hogere kooi, waarbij geobserveerd is of voedsters zich vaker oprichten in een verhoogde kooi. In de verhoogde kooien richten de voedsters zich op, terwijl dit gedrag bij de standaardhoogte nauwelijks werd gezien. Het verhogen van de kooi had tevens een positieve invloed op de productie, waarbij het effect echter afhankelijk was van het type bodem. Op de alternatieve bodem waren de jongen zwaarder in de verhoogde kooien, terwijl dit op de gaasbodem niet werd gevonden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.