Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331102
Title Mestbandbatterijen voor leghennen: afmestfrequentie, beluchtingsmanagement en staltemperatuur
Author(s) Emsus, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J.; Niekerk, Th.G.C.M. van
Source Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 82) - 64
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1999
Keyword(s) pluimvee - hennen - mest - poultry - hens - manures
Categories Poultry / Animal Husbandry (General)
Abstract Ondanks dat de mestbandbatterij het predikaat Groen Label al heeft is het nuttig om te kijken naar mogelijkheden om de ammoniakemissie verder te verlagen. Daarbij moet gedacht worden aan nog sneller de mest in te drogen en/of vaker de mestbanden af tedraaien. Doordat men in de praktijk steeds vaker gebruik maakt van zogenaamde nageschakelde technieken is het in de stal niet altijd nodig om de mest maximaal te drogen. Ook in het kader van energiebesparing is de vraag gerechtvaardigd of het nodig is omin de stal een zo hoog mogelijk drogestofgehalte na te streven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.