Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331154
Title Het Koemodel
Author(s) Hijink, J.W.F.; Meijer, A.B.
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 50) - 51
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1987
Keyword(s) computersimulatie - melkvee - melkveehouderij - simulatie - simulatiemodellen - computer simulation - dairy cattle - dairy farming - simulation - simulation models
Categories Cattle / Animal Husbandry (General)
Abstract Het model beschrijft alleen de energiehuishouding van de koe. Er is vanuit gegaan dat de eiwit-, mineralen- en vitaminenvoorziening niet in een minimum verkeert. In grote lijnen kan men het model verdelen in een gedeelte dat de voeropname en een aantal factoren die daarop van invloed zijn behandelt en een gedeelte waarin de energiebehoefte en de verwerking van de opgenomen energie in diverse processen aan de orde komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.