Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331158
Title Rundvleesproduktie met eenmaal afgekalfde vaarzen
Author(s) Peekstok, R.; Sturkenboom, H.J.C.M.
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 54) - 35
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1988
Keyword(s) vleesproductie - kalveren - vleesvee - kruisingsfokkerij - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - nederland - meat production - calves - beef cattle - crossbreeding - farm accounts - farm accounting - farm management - netherlands
Categories Cattle / Farm Management
Abstract Door de in 1984 ingevoerde superheffing bestaat er een toenemende interesse voor gebruikskruisingen met vleesrassen. De kruislingstierkalveren zijn uitstekend geschikt voor de vleesstierenhouderij. Kruislingvaarskalveren kunnen goed als vleeskalf gemest worden. Op melkveebedrijven met een lage veebezetting is er ook de mogelijkheid de vaarzen eerst een keer te laten afkalven en daarna als slachtdier af te zetten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.