Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331303
Title Melkveehouderij en natuurbehoud : invloed van een weidevogelgebied in een veenweidestreek op de bedrijfseconomische resultaten
Author(s) Straten, H. van der; Kekem-Stoffelen, A. van
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 48) - 24
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1977
Keyword(s) melkvee - melkveehouderij - milieuafbraak - uitputting - natuurlijke historie - natuurlijke hulpbronnen - natuurbescherming - nederland - bescherming - natuur - overexploitatie - dairy cattle - dairy farming - environmental degradation - exhaustion - natural history - natural resources - nature conservation - netherlands - protection - nature - overexploitation
Categories Cattle / Animal Husbandry (General)
Abstract Door de Cultuurtechnische Dienst en het Proefstation voor de Rundveehouderij is een onderzoek ingesteld naar de invloed van een aantal aanpassingen (verder beperkingen genoemd) ten aanzien van het grondgebruik en de bedrijfsvoering op de arbeidsopbrengst. Deze beperkingen houden verband met eisen van natuurbehoud. In dit rapport is voor een veenweidegebied de invloed van beperkingen in de bedpijfsexploitatie op de arbeidsopbrengst van het gezin benaderd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.